Hoe het allemaal begon ...

Een andere vorm van kerkzijn in Almere, in een voormalige SRV-wagen
Een andere vorm van kerkzijn in Almere, in een voormalige SRV-wagen

De gedachte aan pionieren is ontstaan uit de wens om op zoek te gaan naar andere vormen van kerkzijn. Bestaande vormen vinden niet meer bij iedereen weerklank. Toch is er in de samenleving ook veel behoefte aan bezinning, zingeving en andere – mogelijk vrijere – vormen van geloofsbeleving.

De Protestantse Gemeente De Graankorrel in ’s-Gravenland en de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef hebben begin 2015 besloten om gezamenlijk op weg te gaan naar het creëren van een nieuwe pioniersplek, met begeleiding van de PKN.

Dit is niet iets dat er van de ene op de andere dag kan zijn. Kenmerk van het pionieren is dat je, als initiatiefnemers, je oren heel goed te luisteren legt bij de mensen uit lokale gemeenschappen. Waar is behoefte aan, op welke manier zouden we met een pioniersplek een bijdrage kunnen zijn aan een opbouwende vorm van samenleven?

De leden van Pioniersgroep Wijdemeren, kortweg PioWij genoemd, hebben heel veel mensen gesproken. Ook zijn we op bezoek gegaan bij andere pioniersplekken, zoals hierboven in Almere: in de SRV-wagen!
Samen met Martijn Vellekoop van de PKN werd het eerste pioniersplan uitgewerkt. Hierin is vastgesteld waar we voor staan en wat er van ons te verwachten valt. Dit was een plan voor de eerste drie jaar. Inmiddels hebben we dit geëvalueerd en een tweede plan opgesteld: voor de jaren 2020-2023.

De insteek is: we richten ons op mensen die, om wat voor reden ook, het gevoel hebben er alleen voor te staan. Vaak is het zo dat mensen in die situatie komen door verlieservaringen, bv van werk, van een relatie, van een goede woning, van het eigen vaderland. Rouwverwerking is een proces, waar men met hulp, of op eigen kracht doorheen gaat. Maar na die eerste verwerking? Dan zit je daar tussen de brokken van je bestaan. Hoe weer iets op te bouwen dat je voldoening kan geven? Met wie en met welke insteek?

Maar we zijn er ook voor mensen die, gewoon door omstandigheden en door het onze maatschappij in elkaar zit, onvoldoende gelegenheid hebben voor contact en ontmoeting.

We hopen met onze activiteiten het erop uit gaan, onder de mensen te zijn, te ondersteunen. We kunnen daar een ankerpunt voor zijn. We zien uit naar onze bijeenkomsten en zijn vooral benieuwd naar de variatie van mensen die op zoek zijn naar contact, bezigheid, gezelligheid, verdieping, zingeving.
Jouw aanwezigheid voegt ook toe aan anderen.

We houden je op de hoogte via deze website, blijf hier vooral regelmatig op kijken. Of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Lees ook deze brochure van de PKN.