Pioniersbegeleiding 20 maart

Afgelopen maandagavond hadden we weer een pioniersbegeleidingsbijeenkomst (wat een lang woord ...) met Bram Schriever.

Heel prettig en voedend om zelf ook stil te staan bij wat je waartoe doet. Zingeving, waar geloof je in, is dat weten of kiezen? Ook goed naar elkaar luisteren.

Natuurlijk ook de praktische zaken: hoe gaan we het verder aanpakken?

Hoe brengen we ons initiatief verder onder de aandacht, hoe gaan we uitbreiden?

Maar het fundament zit in onszelf, onze motivatie, onze visie. Dat is niet statisch (zo is het en zo blijft het), maar dynamisch, in ontwikkeling. En Bram helpt ons daar heel mooi bij. Wordt vervolgd, want de handtekeningen zijn nu echt gezet!