Pioniersplan Wijdemeren afgerond en ingediend

Op 20 juli hebben we, met Martijn Vellekoop van de PKN, de laatste hand gelegd aan ons Pioniersplan. Het was een intensieve en vruchtbare bijeenkomst. Ook kwam er een gast langs, maar die hebben we maar weer naar buiten gebracht (waar een collectezak al niet goed voor is ...).
Het plan is nu af, wordt voorgelegd aan de beide Kerkenraden en, bij akkoord, ingebracht in de pioniersvergadering van de PKN.
Op dit moment ziet het er goed uit en kunnen we op 29 september de eerste bijeenkomst organiseren.

Maar eerst ziet u ons nog eens op de Meenthof, met koffie en thee in de tent.
Komt u ook langs op 17 september? Welkom!