Wie zijn wij

Wij zijn Pioniersgroep Wijdemeren: PioWij. We organiseren maaltijden en andere bijeenkomsten voor mensen die behoefte hebben aan meer contact en gezelligheid in hun leven.

Ons website-adres is: http://piowij.nl.

Rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft altijd recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daarnaast zijn er nog specifieke rechten.

Welke persoonlijke data worden verzameld, met welk doel

Mensen nemen contact met ons op via een ontmoeting, telefoon, e-mail of een formulier van de website.

Wij verzamelen naam- en adresgegevens van belangstellenden waar dat relevant is voor onze activiteiten. Dat kunnen verwijzers zijn (u wilt iemand op onze mogelijkheden wijzen) of eventuele gasten (u wilt zich graag aanmelden voor één van onze activiteiten). We bewaren de gegevens om ook in de (nabije) toekomst contact te kunnen opnemen.

Alle contacten en communicatie staan in het teken van het organiseren van de onze bijeenkomsten en de publiciteit daaromheen.

Uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld!

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om onze kernfunctie: het organiseren van activiteiten, inclusief publiciteit daarover, te kunnen blijven uitoefenen.

Beveiliging van de gegevens

Al onze bestanden worden beveiligd binnen WordPress zelf of op de computers van medewerkers.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen inhoud bevatten, die afkomstig is van andere websites. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten. Deze "ingesloten inhoud" van andere websites gedraagt zich alsof u als bezoeker deze andere websites heeft bezocht.

Deze sites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wilt u daarvan meer weten, dan kunt u het best de betreffende website opzoeken. Ook andere aanbieders vallen vanaf 25 mei 2018 onder dezelfde AVG als wij en zijn dus aan te spreken op het niet of onvoldoende naleven daarvan.

Onze contactinformatie

Voor meer toelichting kunt u contact met ons opnemen via info@piowij.nl

Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, stuurt u ons dan een bericht. Dat kan via email of door een bericht te sturen via de contact-pagina.

Meer weten?

Op deze pagina staat wat u van PioWij kunt verwachten waar het om de bescherming van uw persoonsgegevens gaat.

Voor alle achtergrondinformatie van de AVG (ook over het geven van tips, of het indienen van een klacht) verwijzen wij naar de website Autoriteit Persoongegevens.