Ter inspiratie

Bij pionieren gaat het om goed luisteren

Wie zijn wij als mens, wie kùnnen we zijn, wie wìllen we zijn? Tegenwoordig is het niet meer zo dat we ons voor antwoorden wenden tot "iemand die het beter weet". We willen zèlf nadenken. Toch is het ook fijn om kennis te maken met de visie van een ander. Op deze pagina vindt u uitspraken die - mogelijk - tot denken zetten. We zullen ze regelmatig aanvullen. Ook uw bijdragen zijn welkom, stuur s.v.p. een bericht.

Wij laten ons inspireren door de volgende uitspraak over Luisteren:

Luisteren is meer dan horen.

Luisteren is tijd durven verliezen.

De ander laten uitpraten.


Geen oplossingen geven,


   maar stapvoets met de ander op weg gaan.

Niet jouw tempo opdringen,

   maar het zijne volgen.

Niet jouw antwoord geven,


   maar hem ‘t zijne laten vinden.


In het luisteren ervaart de ander,


   dat je om hem geeft.


Wie durft te luisteren voelt niet meer de dwang

   om de ander te verlichten.


Maar begint te geloven, 


   dat het luisteren zelf al het Licht is.

 

(Bron onbekend)

PioWij ondersteunt het manifest Waardig ouder worden

Een heldere tekst, die voldoende richting geeft - het Manifest waardig ouder worden verdient onze steun.

Hier een deel van de website www.waardigouderworden.nl:

Zorg dat ouderen gezien en gewaardeerd worden, steun het manifest Waardig ouder worden!

Nederland telt een grote groep ouderen. Veel van hen zijn heel vitaal en zetten zich nog dagelijks in voor onze samenleving. Anderen krijgen te maken met kwetsbaarheden van het lichaam, de geest of sociale contacten. Maar ook zij horen erbij en zijn van betekenis!

Wij kunnen niet accepteren dat ouderen eenzaam zijn, zich overbodig of ondergewaardeerd voelen! Daarom willen we werken aan een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats innemen! Steun het manifest Waardig ouder worden en werk met ons aan een Zilveren Pact, waarin we met verschillende partijen vastleggen dat we de kwaliteit van leven van al onze ouderen structureel verbeteren.

Kijk hier voor de partners en ondersteuners van het manifest Waardig ouder worden!

Op dit moment hebben al ruim 18.500 mensen het manifest Waardig ouder worden ondertekend!

De voorstellen

  1. Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan
  2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom
  3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen
  4. Stimuleer mantelzorg
  5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
  6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg
  7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
  8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen
  9. Investeer in passende en palliatieve zorg
  10. Investeer in levensbegeleiders

Ga hier naar het Manifest. Om te lezen en/of te ondertekenen.

Op een bankje licentie